Quicktime

Version

1.0.0

Total View

22

Download(s)

7

File Size

40MB

File Types

Published on

June 3, 2019

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi định dạng ứng dụng xem phim cả cho người dùng window và mac, nếu bác nào dùng premiere thì rất cần sự hỗ trợ của Quicktime để xuất file chuẩn H.264 hoặc H.265

HƯỚNG DẪN TẢI PHẦN MỀM