Corel video Studio X10 64bit

Version

X10

Total View

50

Download(s)

61

File Size

1,2GB

File Types

Published on

July 5, 2019

Corel video Studio X10 phiên bản 64bit là phần mềm biên tập cắt ghép chỉnh sửa video với rất nhiều hiệu ứng đẹp, thanh chỉnh sửa thoáng dễ sử dụng. Anh chị em tải về và làm theo video hướng dẫn để cài đặt nhé